Thơ Đông Nghi 10 – Mưa và nỗi sầu

Một bài thơ ngắn với chỉ 4 câu, nói lên sự cô đơn của một trước những con mưa chiều lạnh lẽo trong một căng gác cô đơn

Tí tách rơi rơi những giọt sầu 
Buồn này không biết đến tư đâu
Sao nghe da diết và tha thiết
Có lẻ đôi mình vốn biết nhau

Thơ buồn 10
thơ buồn 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *