Ba điều chi phối hành động

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hành động của một người nào đó. Nhưng chung lại thì chỉ có 3 nguyên nhân cơ bản mà thôi

Châm ngôn cá nhỏ: 3 diều chi phối hành động 1 người

Quyền lợi: Hay lợi ích là điều thúc đẩy con người hành động mạnh mẽ nhất. Quyền lợi có cả tích cực và tiêu cực. Quyền lợi sinh ra từ trách nhiệm là tích cực. Vì nó mang lại lợi ích cho cả 2. Quyền lợi sinh ra bởi chiếm đoạt và mưu mô là tiêu cực. Vì nó tạo nên sự vui sướng cho người này, nhưng mang đến sự đau khổ, mất quyền lợi cho người khác, hay cả tập thể.

Trách nhiệm: Có lúc nó gắn liền với quyền lợi và cảm xúc. Nhưng đôi khi nó tách biệt một mình. Không quyền lợi, không cảm xúc nhưng đó là trách nhiệm, thì phải hành động. Nhưng khi sánh vai với quyền lợi và cảm xúc, thì hành động thúc đẩy bởi trách nhiệm thường mang đến những điều tốt đẹp! Và đỉnh cao của sự kết hợp ấy là sự hi sinh!

Cảm xúc : Cảm xúc đây là gồm cả tiêu cực và tich cực. Được sinh ra bởi những hỉ nộ ái ố, yêu ghét giận hờn. “Thương nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau trái bù hòn cũng méo”. Cảm xúc chi phối hành động cực lớn. Nó chẳng thua kém gì với quyền lời.

Với cách loại trừ từng nguyên nhân, thì chúng ta cũng có thể đón biết phần nào nguyên nhân hành động của 1 người. Tất nhiên đó chỉ là phỏng đón tham khảo. Còn tất cả thì để thời gian trả lời!

Bài viết chỉ đứng trên quáng điểm góc độ của mình. Nó không phải là chân lý, cũng chẳng là chuẩn mực! Đơn giản mình chỉ là chú cá nhỏ giữa đại dương to!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *