Hàm chuyển viết thường thành viết hoa chữa cái đầu trong Excel

PROPER , PROPER là tên hàm Excel bạn cần nhớ khi bạn có nhu cầu chuyển viết thường thành viết hoa chữ cái đầu trong Excel!

1. Cú pháp hàm viết hoa chữ cái đầu PROPER

Cú pháp hàm thì cũng đơn giản: Tên hàm và nội dung cần chuyển đổi.

=Proper(Text )

Hàm viết hoa chữ đầu trong Excel

2. Chú ý hàm PROPER

Hàm PROPER sẽ biến mọi chữa cái đầu thành in hoa, các chữ cái theo sau là in thường. Không cần biết trước đó phần text được viết như thế nào, in hoa hết hay in thường hết.

Hàm PROPER không thể trực tiếp thay thế ngay phần Text bạn cần chuyển đổi. Nó chỉ tạo nên 1 bản sao, mà bản sau đó chữ cái đầu tiên sẽ được viết hoa. Như hình trên danh sách chính là cột B, cột C chỉ là bản sao do hàm PROPER tạo ra. Bản thân cột B không thay đổi. Cột B chỉ thay đổi sau khi ta copy và sao chép giá trị cột C vào cột B!

2. Làm sao để nhớ mới quan trọng (chia sẻ cá nhân thui)

Cú pháp cách dùng hàm PROPER thì không khó. Cái khó duy nhất là làm sau để nhớ cái tên hàm. Để khi cần chuyển viết thường thành viết hoa chữa cái đầu cho tên riêng, chúng ta có thể nhớ và biết và viết được ngay ra được chữ PROPER.

Hay chí ít chúng ta phải có chút ấn tượng nào đó. Như kiểu hàm in hoa chữ cái đầu là PR… gì đó. Khi đó Excel sẽ gợi ý phần còn lại cho chúng ta, để chúng ta dễ nhớ.

Excel gợi ý các hàn trong đó có PROPER khi mình gõ =pr

Với những bạn có trí nhớ tốt, hay sáng dạ, sáng tiếng Anh thì khỏe rồi. Những bạn giống mình thì mới khổ, nhìn thì biết đó, khi cần lại không nhớ. Phần mình thì mình tách thành chữ PROPER bằng chữa PRO + PER. Mà chữ PRO thì cũng quá quen với mình, vì mình hay thấy theo kiểu như hình dưới. (Hơi củ chuối hi!)

Tử đó mình liên tưởng để nhớ. Hi đừng cười nhá! Mình biết và nghĩ sao nói thế thui! Và tất cả các bài viết trong phần Dùng Excel điều được viết với dạng chia sẻ như thể, biết và hiểu sao thì nói vậy! Nên cũng rất mong các bạn đóng góp giúp mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *