Tạo phiêm tắt Excel trên màn hình máy tính (Cơ bản)

Để tạo phím tắt Excel ( Shortcur Excel) trên màn hình máy tính. Thì mình hay làm như sao.

  • Chọn biểu tượng Start trên Taskbar, hay nút Window trên bàn phím
  • Tìm đến chương trình Excel trên cửa sổ Start ( ở đây mình nhập thẳng chữ excel vào ô tìm kiếm luôn)
  • Ghê chuột đến chương trình Excel tìm được, nhấn chuột phảiSend toDesk top(Create Shortcut). Hay đơn giản, chỉ cần ghe chuột vào chương trình Excel vừa tìm được, nhấn và giữ chuột trái di chuyển ra màn hình Desktop là được!

Thế là xong! Chúng ta đã tạo được phím tắt Excel trên màn hình máy tính

Tạo phím tắt Excel trên màn hình

Với cách này thì chúng ta có thể tạo phím tắt các chương trình ứng dụng mà ta thấy cần thiết ra màn hình máy tính.

Với Shortcut Excel chúng ta có thể nhanh chóng mở chương trình Excel. Cũng như thông qua Shortcut Excel, chúng ta có thể mở 2 cửa sổ Execel cùng lúc trên màn hình máy tính.

Ở đây máy tính mình dùng Win 7, mình chưa thử trên Win 10. Với Win 10 thì chúng ta dùng tổ hợp phím Window+S, Sao đó cũng nhập tìm chương trình Excel. Nhấp chuột phải, chọn Open location. Tại thư mục chứa Excel vừa được mở, bạn cuchọn vào chương trình Excel nhấp chuột phải và chọn Create Shortcut.

Tất nhiên có nhiều cách khác có thể hay hơn. Nhưng mình biết và sử dụng cách nào thì mình chia sẽ cách đó. Mình muốn hơn nữa thì cũng không được!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *