Những ngày buồn 3

Ta vui nắng nào biết

Ta buồn mưa nào hay

Cuộc đời cứ mãi miết

Vui buồn cứ đổi thay

Ta đến mây nào biết

Ta về gió nào hay

Chỉ con đường mới biết

Ta bao bận qua đây

Và em như mưa nắng

Và em như gió mây

Nên em nào đâu biết

Ta yêu em đắm say

Ta yêu em đắm say

Mà em nào đâu biết

Gữa dòng đời mãi miết

Tình yêu có đổi thay?

Đông Nghi (TNN)

Thơ cho những ngày buồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *