Những ngày buồn 4 (Chiều không thật)

Gom góp thời gian nhặt lá vàng

Đường về chiều vắng lắng không gian

Lê đôi chân nặng lòng hoang vắng

Cay đắng hoen mi, nắng úa vàng

Đông Nghi (TNN)

Thơ cho những ngày buồn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *